Tìm kiếm tin tức

 
Quy định về Cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc, bản đồ cho cá nhân hành nghề độc lập
Ngày cập nhật 04/05/2019

        Ngày 03/4/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

       Cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ Hạng I sẽ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tinh địa lý Việt Nam cấp.

       Cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ Hạng II sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

       Trên cơ sở năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ. Danh mục hành nghề, thủ tục cấp chứng chỉ và các yêu cầu khác theo quy định tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ.

       Như vậy, ngoài việc cấp giấy phép đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, chứng chỉ hành nghề sẽ cấp cho các cá nhân hành nghề độc lập theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Long - P.ĐĐBĐVT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 833 khách