Tìm kiếm tin tức

 
Đề án sản xuất lúa hữu cơ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Ngày cập nhật 12/12/2018

        Ngày 19/11/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2734/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sản xuất lúa hữu cơ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

       * Địa điểm thực hiện: Tại 08 xã, gồm: Phong Hiền, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc và Điền Hòa thuộc huyện Phong Điền.

      * Mục tiêu chung của đề án: Hình thành và phát triển các vùng sản xuất lúa hữu cơ theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, đất đai của địa phương; áp dụng nhanh khoa học công nghệ; đẩy mạnh liên kết sản xuất, gắn sản xuất với thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; tạo sản phẩm gạo hàng hóa chất lượng cao cung cấp cho thị trường, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.655
Truy cập hiện tại 77 khách