Tìm kiếm tin tức

 
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ Ngành Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 29/08/2018

        Thứ trưởng Trần Qúy Kiên - Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ TN&MT vừa có buổi làm việc tại Cục CNTT&DL TN&MT để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao, Chương trình công tác của Bộ và giải quyết các kiến nghị của địa phương của Cục CNTT&DL TNMT.

        Theo báo cáo, từ ngày 02/01/2017 đến ngày 06/7/2018, Cục CNTT&DL TNMT được giao 68 nhiệm vụ, cụ thể là 03 đề án, văn bản QPPL theo Chương trình công tác; 26 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; 06 nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao tại các thông báo kết luận; 16 nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao tại các văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương; 11 văn bản mật; 06 nhiệm vụ do địa phương gửi trực tiếp đến Cục. Số nhiệm vụ đã hoàn thành là 46/63 (chiếm 67%), trong đó: Hoàn thành đúng hạn là 33/46 (chiếm 71%), hoàn thành nhưng quá hạn là 13/46 (chiếm 29%); số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành là 0/46; số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn là 22/68 (chiếm 33%).

        Theo đánh giá chung của Tổ công tác, Cục đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và toàn Ngành TN&MT, góp phần CCHC. Cục triển khai các ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước đổi mới căn bản trong phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ hoạt động của Bộ và các đơn vị thông qua sử dụng các hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao ban điện tử… Cục cũng đã hỗ trợ các đơn vị triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tới người dân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện Chính phủ điện tử và hiện đại hóa Ngành TN&MT. Các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ của Cục CNTT&DL TNMT trong xây dựng và ứng dụng nhiều phần mềm quản lý hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, các đơn vị cũng đề nghị Cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa Ngành TN&MT từ trung ương đến địa phương.

        Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Qúy Kiên nhấn mạnh vai trò của Cục trong triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành và công tác chuyên môn của các lĩnh vực hết sức phức tạp mà Bộ quản lý. Thứ trưởng cho rằng, Cục đã bước đầu đáp ứng được kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ, thể hiện qua việc thực hiện tốt Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; hỗ trợ cho các đơn vị trong Bộ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Bộ… Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Cục thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ và chất lượng, cần giảm số lượng nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn và đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đang triển khai trong hạn. Bên cạnh đó, Cục cần tiếp tục hỗ trợ các đơn vị xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, xây dựng hệ thống kết nối với các Sở TN&MT, Phòng TN&MT nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành trong toàn Ngành. Cục tiếp tục bảo đảm các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ để các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ được chuyển đến các đơn vị kịp thời, chính xác; bảo đảm hệ thống cung cấp dịch vụ hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần CCHC; hỗ trợ xây dựng các phần mềm ứng dụng CNTT trong chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác QLNN của các đơn vị./.

  BBT tổng hợp tạp chí Tài nguyên và môi trường (Kỳ 1-Tháng 8/2018 của tác giả Phương Chi)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.630
Truy cập hiện tại 71 khách