Tìm kiếm tin tức

 
Phương án phòng, chống thiên tai năm 2018
Ngày cập nhật 24/08/2018

         Ngày 22/8/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Phương án số 90/PA-STNMT về phòng, chống thiên tai năm 2018

         Nội dung phương án như sau:

         1. Khối Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc đánh giá tình hình triển khai, và rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua và trong năm 2017; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai năm 2018 với phương châm “4 tại chỗ” và tự quản tại chỗ, để chủ động phòng chống kịp thời nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản, tính mạng con người khi có thiên tai xảy ra; sẵn sàng phối hợp ứng cứu trong khu vực lân cận khi có yêu cầu.

         2. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị, phương án phòng, chống thiên tai trước mùa lụt, bão; kiểm tra phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt; thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ khi có thiên tai xảy ra. Mỗi đơn vị phải có đủ các phương tiện, đồ dùng và dự trữ cần thiết và bảo đảm lực lượng túc trực sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai xảy ra; phải niêm yết các số điện thoại có liên quan để người trực có thể liên lạc được ngay khi có tình huống khẩn cấp.

         3. Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết trên phương tiện thông tin đại chúng, phân công người tiếp nhận và xử lý kịp thời thông báo khẩn, công điện phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo các cấp để triển khai kế hoạch và phương án phòng, chống thiên tai của đơn vị mình.

         4. Từng đơn vị, cá nhân phải chủ động bảo vệ tài liệu, trang thiết bị làm việc và các tài sản được giao, chú ý ở vùng thấp dễ bị ngập lụt; kiểm tra kỹ hệ thống mái, cửa của các kho tài liệu, phòng làm việc và tất cả cơ sở vật chất được trang bị để chủ động phòng, chống cụ thể.

         5. Khi thiên tai xảy ra, các đơn vị phải chủ động đối phó, đồng thời có giải pháp khẩn cấp để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

         6. Sau thiên tai các đơn vị chủ động, khẩn trương khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường để nhanh chóng ổn định làm việc; báo cáo nhanh tình hình phòng, chống và các thiệt hại do thiên tai gây ra (nếu có) để Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai của Sở kịp thời tổng hợp báo cáo cấp trên.

         7. Chi cục Bảo vệ môi trường giúp lãnh đạo Sở phối hợp với UBND các huyện, thị xã vùng đầm phá ven biển của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế, Công ty Xăng dầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng phương án phòng, chống và chủ động nắm thông tin kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý môi trường sau thiên tai.

         8. Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá giúp lãnh đạo Sở nắm bắt thông tin về xói lở bờ biển (xâm thực) trong mùa mưa bão để kịp thời báo cáo với UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống TT&TKCN tỉnh.

         9. Phòng Khí thượng thủy văn  và Biến đổi khí hậu tiếp nhận thông tin về tình hình diễn biến mưa lũ, lụt bão, động đất, sóng thần… để cảnh báo kịp thời cho lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống TT&TKCN tỉnh;

         10. Phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai của Sở như sau:

         - Ông Lê Bá Phúc - Trưởng ban, phụ trách chung công tác PCTT của toàn Sở;

         - Ông Nguyễn Đắc Vui - Phó Trưởng ban trực, chỉ đạo công tác PCTT tại Khối Văn phòng Sở;

         - Ông Nguyễn Tất Tùng - Phó Trưởng ban, chỉ đạo công tác PCTT tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;

         - Ông Nguyễn Vĩnh Linh - Thành viên, chỉ đạo công tác PCTT tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

         - Bà Phạm Thị Bình - Thành viên, chỉ đạo công tác PCTT tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố;

         - Ông Nguyễn Việt Hùng - Thành viên, chỉ đạo công tác PCTT tại Chi cục Bảo vệ môi trường; phối hợp xây dựng phương án phòng, chống, xử lý khi có sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn tỉnh, chủ động xử lý môi trường sau thiên tai;

         - Ông Dương Văn Thành - Thành viên, chỉ đạo công tác PCTT tại Chi cục Quản lý đất đai;

         - Ông Trương Văn Đạt - Thành viên, chỉ đạo công tác PCTT tại Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá;

         - Ông Nguyễn Văn Tú - Thành viên, chỉ đạo công tác PCTT tại Trung tâm Phát triển quỹ đất;

         - Ông Đặng Phước Bình - Thành viên, chỉ đạo công tác PCTT tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

         - Ông Nguyễn Quốc Hùng – Thành viên, tiếp nhận và xử lý kịp thời thông báo khẩn, công điện phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo các cấp và thông tin kịp thời cho lãnh đạo Sở để triển khai các biện pháp phòng tránh;

         - Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên, tham mưu lãnh đạo Sở đảm bảo kinh phí tại chỗ khi có thiên tai xảy ra;

         - Ông Lê Quang Ánh - Thành viên, chịu trách nhiệm huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả sau thiên tai khi có yêu cầu.

         Để chủ động đối phó với thiên tai trong năm 2018, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai tốt các nội dung phòng chống lụt bão cụ thể tại cơ sở, trong đó chủ động phòng tránh thích nghi là biện pháp chủ yếu nhằm đối phó có hiệu quả với mọi diễn biến thời tiết phức tạp, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra./.

BBT+P.Thai-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 867 khách