Tìm kiếm tin tức

 
Hướng dẫn giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét
Ngày cập nhật 31/07/2018

        Mới đây, Bộ TN&MT đã gửi công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố có biển về việc nạo vét. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố có biển tiếp tục sử dụng địa điểm đổ thải, xử lý bùn nạo vét trên biển, cũng như thực hiện nhiệm vụ quy định đổ thải, xử lý bùn nạo vét trên biển (khu vực biển để sử dụng nhận chìm) theo quy định tại khoản 5, Điều 53 của Nghị định số 38 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Tuy nhiên các tỉnh cần lưu ý đến các vấn đề như sau: Ranh giới diện tích khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét được xác định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định số 51 năm 2014.

       Bên cạnh đó, khu vực biển đề xuất sử dụng để nhận chìm chất nạo vét phải đảm bảo khi thực hiện không gây ra tác động có hại đến sức khỏe con người, tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước; hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường, hệ sinh thái, nguồn lợi hải sản theo quy định tại khoản 4, Điều 57 và điểm b khoản 1, Điều 59 Luật TN, MTB&HĐ.

       Đồng thời, khu vực này phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới an toàn sử dụng công trình cảng biển và luồng hàng hải; không chồng lấn, ảnh hưởng tới vùng an toàn của các công trình dầu khí không vi phạm khoảng cách an toàn đường dây điện ngầm ở ngoài biển theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, khu vực này không ảnh hưởng tới các hoạt động quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về QP-AN.

       Về giải quyết hồ sơ đề nghị giao khu vực biển, trong khi chưa có quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch ngành, địa phương thì UBND các tỉnh thành có biển sử dụng vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển là: Trong giấy phép đã cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Nghị định số 40 năm 2016; do UBND tỉnh, thành xác định theo quy định tại khoản 5, điều 53, Nghị định số 38 năm 2015. Trên cơ sở này, UBND các tỉnh, thành phố có biển căn cứ khu vực giao biển và thực hiện trình tự, thủ tục giao khu vực biển theo quy định của Nghị định số 51 năm 2014./.

BBT tổng hợp tạp chí Tài nguyên và Môi trường
(Kỳ 1 - Tháng 7/2018 của tác giả HM)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.602
Truy cập hiện tại 71 khách