Tìm kiếm tin tức
 

 
Tham vấn ĐTM dự án “Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy”
Ngày cập nhật 31/08/2022

       - Tên Chủ dự án: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 175.

       - Địa chỉ: số 34 Nguyễn Hữu Thọ, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       - Điện thoại: 0935 066 263.               

       - Đại diện: Bà Hoàng Thị Mỹ Ngọc- CTHĐTV

       - Đại diện: Ông Lê Nguyễn Nhật Minh -  Giám đốc.

       1. Địa điểm thực hiện dự án:

       Khu vực Dự án có diện tích 14,7 ha thuộc khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án

       Diện tích đất xin giao thực hiện dự án 14,7ha do Trung tâm Quỹ đất thị xã Hương Thủy quản lý.

       3. Quy mô:

       - Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án: 14,7 ha.

       - Trữ lượng địa chất: 1.318.240,64 m3.

       - Trữ lượng thiết kế khai thác: 1.260.000m3.

       - Công suất khai thác: Năm thứ 1: 600.000 m3/năm và năm thứ 2 đến năm thứ 4: 220.000 m3/năm.

       - Tuổi thọ mỏ: 4,5 năm, trong đó thời gian khai thác là 4 năm, thời gian đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường 0,5 năm.

       4. Quy mô các hạng mục công trình:

       - Các hạng mục công trình chính, phụ trợ của dự án gồm nhà văn phòng kết hợp nhà nghỉ trưa, tuyến đường công tác.

       - Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của dự án gồm hệ thống thu gom và thoát nước mưa, 02 hồ lắng, bể tự hoại,…

       5. Hoạt động của dự án: Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp.

       Thời gian tiếp nhận ý kiến: 15 ngày, kể từ ngày 31/8/2022.

       Mọi ý kiến phản hồi đối với Báo cáo ĐTM xin gửi đến:

       Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

       115 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế.

       Email: bvmt.stnmt@thuathienhue.gov.vn./.

Tập tin đính kèm:
BBT + CCBVMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.281
Truy cập hiện tại 1.038 khách