Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022)
Ngày cập nhật 19/05/2022

       Ngày 16/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BTNMT phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022).

       Mục đích của Kế hoạch:

       - Thông qua đợt thi đua đặc biệt nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống tự hào của ngành tài nguyên và môi trường sau 20 năm thành lập, đã đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

       - Phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển của Ngành, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

       - Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ phải thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không phô trương, hình thức; phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

       - Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt.

       Thời gian thi đua:

       Từ ngày phát động đợt thi đua đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2022

       Tiêu chí thi đua:

       - Đối với tập thể

       + Hưởng ứng và phát động đợt thi đua đặc biệt thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Ngành, cụ thể: có kế hoạch, giải pháp thực hiện; có đăng ký chỉ tiêu thi đua; có công trình, nhiệm vụ tiêu biểu chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ; có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh.

       + Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ.

       + Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, quy định văn hóa công sở: không đi muộn về sớm, không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh…

       + Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

       - Đối với cá nhân

       + Có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến; có nhiệm vụ, phần việc tiêu biểu lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ.

       + Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở, phòng, chống dịch bệnh và nội quy của cơ quan, đơn vị.

       + Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; có đạo đức, lối sống lành mạnh.

       + Có thành tích xuất sắc, được bình xét trong đợt thi đua và trong các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ./.

Tập tin đính kèm:
BBT + T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.790
Truy cập hiện tại 177 khách