Tìm kiếm tin tức

 
Tập huấn phần mềm VDB.LIS để xây dựng, vận hành và khai thác dữ liệu đất đai tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 18/04/2022

        Thực hiện kế hoạch xây dựng, khai thác vận hành cơ sở dữ liệu đất đai thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Ngày 05 tháng 3 năm 2022 Ban Quản lý Dự án Tăng cường quản lý đất đai và Cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Thừa Thiên Huế (VILG tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung ương và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel (Đơn vị cung cấp phần mềm) triển khai tập huấn phần mềm VBD.LIS để xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

         Các đơn vị tham gia tập huấn:

        1. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện thị xã và thành phố Huế.

        2. Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

        Thời gian tập huấn: từ ngày 05/4/2022 đến 09/4/2022.

        Địa điểm tập huấn: Hội trường tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường, 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

        Khóa tập huấn với nội dung như sau:

        - Xây dựng, thiết lập và vận hành quy trình xử lý nghiệp vụ hồ sơ đất đai (WebBase).

        - Biên tập và chỉnh lý biến động không gian (Desktop).

        - Liên thông thuế (WebBase).

        - Kết nối cổng thông tin điện tử một cửa (WebBase).

        - Ký số điện tử.

        - Đồng bộ, tích hợp, đối soát và kiểm tra dữ liệu giao nộp từ nhà thầu thi công (WebBase + Desktop)./.

N.V.Doanh-TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.571.408
Truy cập hiện tại 58 khách