Tìm kiếm tin tức

 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUÝ III NĂM 2021
Ngày cập nhật 30/11/2021

  Thực hiện chương trình quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2021, theo kết quả thực hiện của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc môi trường nước mặt quý III/2021 như sau:

      Diễn biến chất lượng môi trường nước mặt được đánh giá dựa theo chỉ số chất lượng môi trường nước (VN_WQI) do Tổng cục môi trường xây dựng và ban hành tại Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019. Các thông số sử dụng để tính toán chỉ số chất lượng môi trường nước (VN_WQI) gồm pH, nhóm thông số kim loại nặng, nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng, nhóm thông số vi sinh.

        Kết quả quan trắc quý III năm 2021 trên các sông, hồ cho thấy có gần 74 % tại các điểm quan trắc có giá trị VN_WQI đạt mức tốt đến rất tốt phù hợp với mục đích cấp nước sinh hoạt; 22 % tại các điểm quan trắc có giá trị VN_WQI đạt mức trung bình phù hợp với mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; 4 % tại các điểm quan trắc có giá trị VN_WQI đạt mức kém sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

        Sông Hương

        Nước sông Hương vẫn còn rất sạch, đối với các điểm thượng nguồn có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, còn các điểm hạ nguồn có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, các điểm quan trắc nước sông Hương đều có chỉ số VN_WQI dao động từ 96 - 100.

        Các chi lưu sông Hương và hộ thành hào

        Các chi lưu sông Hương và hộ thành hào có chỉ số chất lượng nước trung bình qua đợt quan trắc: sông Đông Ba (94), Bạch Yến (74), Kẻ Vạn (78), An Cựu (94), Lợi Nông (79), Như Ý (85), Cửa Thượng Tứ (64), sông Ngự Hà (56).

        Các sông khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

        Các sông khác bao gồm: sông Ô Lâu, Bồ, Nong, Truồi, Tả Trạch, Phú Bài, Đại Giang, Phổ Lợi và sông Bù Lu vẫn còn tương đối sạch. Trong đó, các điểm quan trắc khu vực thượng nguồn các sông đều có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, một số điểm khu vực hạ nguồn các sông vẫn đảm bảo cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp có chỉ số VN_WQI các sông dao động từ 83 - 100. Riêng đối với điểm Sông Phú Bài, cách điểm tiếp nhận nguồn thải khu công nghiệp Phú Bài 500 m về phía thượng nguồn (NSPB1) có chỉ số chất lượng nước (WQI: 45) sử dụng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích tương đương khác và điểm đập Cam Thu (NSĐG1) có chỉ số chất lượng nước (WQI: 74) đảm bảo cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương.

        Các hồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

        Các hồ có chỉ số chất lượng nước qua đợt quan trắc quý III năm 2021: hồ Khe Lời (70), hồ Thọ Sơn (95), hồ Ba Cửa (63), hồ Bàu Họ (44), hồ Hòa Mỹ (92), hồ Châu Sơn (48), hồ Nam Giảng (59).

        Các phụ lưu

        Chỉ số chất lượng nước như sau: Khe Mây, huyện Phong Điền (75), Khe nước nằm cạnh đường An Thường Công Chúa (66), Khe Nam Lăng 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (83), Khe Nam Lăng 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (64), sông Mỹ Gia tại thôn Tam Vị (91), Kênh tiếp nhận trong khu công nghiệp Phong Điền dẫn về sông Ô Lâu (43), Khe Vũng Tòn, xã Hương Phú, huyện Nam Đông (100), Nước sông tại làng nghề bún Ô Sa, Quảng Vinh (93), nước sông tại làng nghề bún Vân Cù, Hương Toàn (98).

        Nhìn chung, chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quý III năm 2021 tương đồng so với quý III năm 2020 tại hầu hết các điểm quan trắc./.

T.V.Hùng-TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.565.966
Truy cập hiện tại 418 khách