Tìm kiếm tin tức

 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUÝ III NĂM 2021
Ngày cập nhật 30/11/2021

       Thực hiện chương trình quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2021, theo kết quả thực hiện của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc môi trường không khí quý III/2021 như sau:

        Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí định kỳ quý III/2021 cho thấy nồng độ các thông số CO, NO2, SO2, H2S, bụi TSP tại hầu hết các điểm quan trắc (54 điểm) đều có giá trị thấp và dưới ngưỡng Quy chuẩn cho phép, ngoại trừ nồng độ bụi TSP tại vị trí (K21 – Ngã tư đường Dạ Lê và đường tránh Huế) tại thời điểm quan trắc tháng 8 vượt so với QCVN 05:2013/BTNMT.  

Biểu đồ nồng độ CO, NO2, SO2, H2S và bụi TSP tại các điểm quan trắc trong quý III năm 2021

Biểu đồ 1: Nồng độ CO tại các điểm quan trắc không khí quý III năm 2021

Biểu đồ 2: Nồng độ NO2 tại các điểm quan trắc không khí quý III năm 2021

Biểu đồ 3: Nồng độ SO2 tại các điểm quan trắc không khí quý III năm 2021

Biểu đồ 4: Nồng độ H2S tại các điểm quan trắc không khí quý III năm 2021

Biểu đồ 5: Nồng độ bụi TSP tại các điểm quan trắc không khí quý III năm 2021

        Diễn biến chất lượng không khí tại Trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại số 83 Hùng Vương, thành phố Huế) được đánh giá dựa theo chỉ số chất lượng môi trường không khí (VN_AQI) do Tổng cục môi trường xây dựng và ban hành tại Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 cho thấy: chỉ số chất lượng không khí hầu hết các ngày trong Quý III đều đạt mức tốt, chỉ có ngày 25/9 ở mức trung bình. 

Biểu đồ biến thiên AQI tháng 07, 08, 09 năm 2021 tại Trạm quan trắc tự động Huế

 

Biểu đồ 6: Biến thiên chất lượng môi trường không khí (AQI) tháng 07 năm 2021

Biểu đồ 7: Biến thiên chất lượng môi trường không khí (AQI) tháng 08 năm 2021

 

Biểu đồ 8: Biến thiên chất lượng môi trường không khí (AQI) tháng 09 năm 2021

        Qua kết quả quan trắc Quý III/2021 tại Trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại số 83 Hùng Vương, thành phố Huế) và các điểm quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh cho thấy chất lượng không khí hầu hết đều đạt mức tốt và có giá trị thấp, dưới ngưỡng Quy chuẩn cho phép.

        Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí trong quý III năm 2021 có diễn biến tương đồng so với quý III năm 2020 tại hầu hết các điểm quan trắc./.

T.V.Hùng-TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.565.962
Truy cập hiện tại 414 khách