Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 12/08/2020

        Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Thu hồi diện tích 2.264,9 m2 (Hai ngàn hai trăm sáu mươi bốn phẩy chín mét vuông)đất tọa lạc tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị quản lý và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

        Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích đo bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 27/7/2020 kèm theo.

        * Về trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường:

        - Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở quản lý diện tích đất được giao; rà soát hạ tầng, môi trường đảm bảo đủ điều kiện để ở trước khi tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện đấu giá theo quy định.

        - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.999.738
Truy cập hiện tại 315 khách