Tìm kiếm tin tức

 
Lễ công bố thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/06/2020

        Vào ngày 05 tháng 06 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đồng tổ chức Lễ công bố thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Buổi lễ được tổ chức đúng vào ngày Môi trường Thế giới (5/6) với chủ đề cho năm 2020 là “Hành động vì thiên nhiên”. Bên cạnh lễ công bố là chuyến thực địa đến khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai và hoạt động thả cá tôm, cua, cá giống tại Vũng Mệ (Khu BVNLTS) để tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng tính đa dạng sinh học vùng đầm phá.

       Lễ công bố sẽ đón tiếp khoảng hơn 200 đại biểu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, tổ chức của tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đại diện các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam; các chuyên gia môi trường, đa dạng sinh học đang làm việc trong và ngoại tỉnh.

       Thông tin về Lễ công bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được được cập nhật tại website của UBND tỉnh https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/, fanpage của UBND tỉnh https://www.facebook.com/ubndtinhtth/ tỉnh

       Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

       bbt@thuathienhue.gov.vn hoặc info@hueids.vn

       Thông tin về Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế:

       Ngày 09/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thực hiện trong 04 năm tại 02 tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai được thành lập căn cứ quyết định trên của Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai gồm 2 phân vùng: Ô Lâu, Cồn Tè - Rú Chá và 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nằm trong ranh giới hành chính của 23 xã, thị trấn thuộc 4 huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và TX. Hương Trà. Tổng diện tích Khu bảo tồn ĐNN Tam Giang - Cầu Hai là 2.071,5 ha. Vùng đệm của Khu bảo tồn ĐNN Tam Giang - Cầu Hai gồm toàn bộ diện tích đất mặt nước xung quanh đầm phá, tiếp giáp với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái là 17.945 ha. Vùng sinh cảnh liên kết của khu bảo tồn có diện tích 69.684 ha bao gồm diện tích theo địa giới hành chính của 33 xã xung quanh đầm phá.

       Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Phong trào ngày chủ Nhật xanh đã giúp làm sạch đầm phá. Sau lễ công bố thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh sẽ xây dựng đề án phục hồi sinh cảnh Trằm chim vùng cửa sông ô Lâu và quy hoạch đa dạng sinh học khu vực này, dự kiến ban hành vào cuối tháng 12/2020 và tổ chức trồng thêm 72 ha rừng mặn tại xã Quảng Thái (40 ha), xã Điền Hải (16 ha), xã Điền Hoà 16 ha, trong đó phục hồi khoảng 20 ha vùng trảng cỏ, sình lầy làm các sân chim, nơi kiếm ăn cho các loài chim nước.

       Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế được hình thành có ý nghĩa rất lớn trong bảo tồn và phát triển hệ sinh thái biển nhiệt đới điển hình và quan trọng tại Việt Nam. Khu bảo tồn ra đời sẽ là cơ hội để triển khai các hoạt động bảo tồn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, cân bằng sinh thái và duy trì cảnh quan tự nhiên, các giá trị đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái đặc thù trong đầm phá Tam Giang - Cầu Hai nhất là các thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, bãi giống bãi đẻ, các loài chim hoang dã quý hiếm, chim di trú sẽ tiếp tục được bảo vệ và phục hồi.

          Hơn nữa, việc thành lập khu bảo tồn sẽ góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển theo hướng bền vững và hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục trên cơ sở cộng đồng địa phương cùng tham gia quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững các giá trị của khu bảo tồn thông qua việc xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho các nhà khoa học, các nhóm người yêu thiên nhiên trong nước và quốc tế nghiên cứu khoa học sinh học, sinh thái học và đề xuất kế hoạch bảo tồn./.

CCBVMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 852 khách