Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/05/2020

        Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1100/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưởng ban là Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

        Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn tthực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

        Tư vấn cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

        Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (thay thế Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sáp nhập “Ban chỉ đạo Đề án 452 và Ban chỉ đạo Đề án 1259” vào “Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế”)./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 864 khách