Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả thực hiện công tác thông tin lưu trữ dữ liệu tài nguyên và môi trường trong năm 2019 tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Ngày cập nhật 17/01/2020

        Công tác lưu trữ và cung cấp thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của ngành Tài nguyên và môi trường. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2019, Trung tâm Kỹ Thuật – Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đã tiến hành thống kê số lượng hồ sơ thu nhận ở các phòng, đơn vị thuộc Sở và lập kế hoạch thu thập, xử lý, lưu trữ hồ sơ.

        Trung tâm thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm kê, sắp xếp lại giá, tủ đựng hồ sơ lưu trữ để thuận tiện cho công tác bảo quản và khai thác thông tin.

        Năm 2019 đã phục vụ khai thác cung cấp thông tin cho 333 lượt người với tổng số 527 hồ sơ sao lục và thu phí, trả lời công văn về sao lục 64 hồ sơ, các phòng chuyên môn của Sở 491 hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định.

        Để thực hiện tốt công tác lưu trữ và cung cấp thông tin năm 2020 TTKT-CNTT đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho chuyên mục “Lưu trữ - cung cấp thông tin” tại đơn vị với phương thức hoạt động: Nhanh - hiệu quả - chính xác - áp dụng công nghệ thông tin - đạo đức công vụ của từng cán bộ viên chức./.

N.T.T.Hồng - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 353 khách