Tìm kiếm tin tức

 
Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/11/2019

        Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2794/QĐ-UBND ban hành danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh.

       Theo đó, danh mục thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường là thông tin, dữ liệu về các lĩnh vực liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, gồm.

       1. Thông tin, dữ liệu lĩnh vưc đất đai (gồm 15 tiểu nhóm)

       2. Thông tin, dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước (gồm 10 tiểu nhóm)

       3. Thông tin, dữ liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản (gồm 10 tiểu nhóm)

       4. Thông tin, dữ liệu lĩnh vực môi trường (gồm 21 tiểu nhóm)

       5. Thông tin, dữ liệu lĩnh vực khí tượng thủy văn (gồm 05 tiểu nhóm)

       6. Thông tin, dữ liệu lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (gồm 03 tiểu nhóm)

       7. Thông tin, dữ liệu lĩnh vực biển, đảo và đầm phá (gồm 04 tiểu nhóm)

       8. Thông tin, dữ liệu lĩnh vực biến đổi khí hậu (gồm 03 tiểu nhóm)

       9. Thông tin, dữ liệu khác về tài nguyên và môi trường (gồm 04 tiểu nhóm)

       Căn cứ nội dung của quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường từ các cơ quan đơn vị có thông tin, dữ liệu để cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng theo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng (Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh)./.

Tập tin đính kèm:
N.V.M.Quang - TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 850 khách