Tìm kiếm tin tức

 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
      Ngày 20/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 109/QĐ-BTNMT về ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
       Chiều 13/1/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
        Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh có Kế hoạch số 275/KH-UBND về triển khai Đề án thiết lập và phát triển Tủ sách Huế giai đoạn 2020 - 2025.
        Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
        Ngày 15/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc bổ sung cụm công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà vào Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.999.753
Truy cập hiện tại 316 khách