Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo mời thầu
Ngày cập nhật 10/01/2019

        Ngày 08/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo mời thầu: Gói thầu tư vấn thực hiện điều tra khảo sát khu vực khoáng sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (văn bản số 6A/TB-STNMT-KS).

      Nội dung như sau:

       Tên bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế.

       Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Điện thoại: 0234.3822426

       Thông tin chi tiết về gói thầu:

       1. Đơn vị tư vấn thực hiện điều tra, đánh giá khoáng sản các khu vực dự kiến tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó:

       - Đơn vị tư vấn xây dựng đề cương, tổ chức điều tra, đánh giá khoáng sản các khu vực dự kiến tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

       - Sau khi hoàn thành việc điều tra, khảo sát đơn vị tư vấn lập báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát;

       2. Địa điểm triển khai: Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       3. Thời gian triển khai thực hiện: Trong thời gian 03 tháng;

       (đính kèm dự toán chi tiết đã được Sở Tài chính thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt)

       4. Yêu cầu về năng lực đối với đơn vị tư vấn: có nhân lực chuyên môn về điều tra địa chất khoáng sản; có máy móc thiết bị phù hợp để thực hiện điều tra địa chất khoáng sản; có kinh nghiệp và đã thực hiện nhiều công trình điều tra khảo sát, đánh giá về khoáng sản;

       Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời các đơn vị trong nước có đủ năng lực quan tâm triển khai hợp tác. Thư bày tỏ sự quan tâm, hồ sơ năng lực và mọi thông tin chi tiết xin vui lòng gửi về:

  • Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế.

       - Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       - Điện thoại: 0234.3822426 Email: stnmt@thuathienhue.gov.vn;

       - Hoặc liên hệ qua ông Nguyễn Mạnh Đại Lân- Trưởng phòng Khoáng sản; điện thoại: 0914.425.549;

       Thời gian bày tỏ quan tâm và nộp hồ sơ trước ngày 24/01/2019./.

N.T.Sơn - P.KS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.840
Truy cập hiện tại 99 khách