Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 26/09/2023

      Thực hiện Công văn số 5893/BTNMT-KSVN ngày 26/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; ngày 08/8/2023, UBND tỉnh có Công văn số 8224/UBND-TN về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó  yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường:

      - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện theo nội dung các Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; nâng cao trách nhiệm, chất lượng chuyên môn trong việc thẩm định, phê duyệt, xác nhận trữ lượng khoáng sản theo kết quả thăm dò nhằm đánh giá chất lượng, trữ lượng tài nguyên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định để phục vụ công tác cấp phép, xác định các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân phải thực hiện với Nhà nước.

      - Nghiêm túc triển khai và thực hiện báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản; xử lý dứt điểm không để tái diễn trở lại các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất san lấp; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

      - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khoáng sản; việc đóng cửa mỏ khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản đã hết thời hạn khai thác; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

      - Thường xuyên chủ động nắm bắt các nội dung phản ánh, làm đầu mối tổ chức làm việc, cung cấp các thông tin đến các cơ quan báo chí để đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng hoặc thông tin không chính xác về các vụ việc trên địa bàn tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
BBT+P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.924.002
Truy cập hiện tại 113 khách