Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 01/08/2023

       Thực hiện Công văn số 4315/VPCP-CN ngày 13/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2022; ngày 19/7/2023, UBND tỉnh có Công văn số 7390/UBND-TN về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên trên địa bàn tỉnh, trong đó có ý kiến như sau:

      - Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị của Bộ Tài Nguyên và Môi trường nêu tại Báo cáo số 63/BC-BTNMT ngày 05/6/2023 trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

      - Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản; việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.678.843
Truy cập hiện tại 3.672 khách