Tìm kiếm tin tức
 
 

 
UBND tỉnh phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2023
Ngày cập nhật 12/07/2023

        Ngày 26/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2023.

        Một số nội dung chính của Quyết định, như sau:

        1.1. Tổng số gồm 04 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó:

        - 02 mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa có kết quả thăm dò khoáng sản nhưng có tài nguyên dự báo;

        - 02 mỏ đất sét làm gạch ngói chưa có kết quả thăm dò khoáng sản nhưng có tài nguyên dự báo;

        - Nếu trong quá trình thăm dò phát hiện có loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh nằm trong phạm vi diện tích, độ sâu của khu vực mỏ khoáng sản được UBND tỉnh công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì UBND tỉnh sẽ xem xét cấp phép khai thác khoáng sản đó trong phạm vi diện tích, độ sâu thăm dò của khu vực đấu giá để tạo địa hình bằng phẳng phù hợp với quy hoạch tại khu vực đó; đối với loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tổ chức trúng đấu giá phải thông báo cho UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường để có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

        1.2. Thông tin về các khu vực đấu giá như vị trí, ranh giới, diện tích, tài nguyên dự báo được thể hiện ở Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 26/6/2023.

        1.3. Hiện trạng đất mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

        Đối với 04 khu vực mỏ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

        Sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và được UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định của pháp luật.

        1.4. Phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan:

        Thông tin địa chất khoáng sản hiện nay được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường (các tổ chức có nguyện vọng và cần tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan đến các khu vực mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xin liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết)./.

Tập tin đính kèm:
H.V.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.678.466
Truy cập hiện tại 3.517 khách