Tìm kiếm tin tức

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty Cổ phần Long Thọ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi, đá sét tại khu vực Long Thọ, phường Thủy Biều
Ngày cập nhật 22/08/2022

        Ngày 19/7/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BTNMT Cho phép Công ty Cổ phần Long Thọ được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số 2214/QĐ-ĐCKS ngày 28/11/1997 của Bộ Công nghiệp (trước đây) cho phép Công ty khai thác đá vôi, đá sét tại khu vực Long Thọ thuộc phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Đóng cửa mỏ khoáng sản đá vôi, sét tại khu vực Long Thọ thuộc phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2214/QĐ-ĐCKS nêu trên. Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá vôi, đá sét tại khu vực Long Thọ do Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ là đơn vị tư vấn thành lập với các nội dung chính như sau:

        - Mục đích đóng cửa mỏ: Để thanh lý tài nguyên, khoáng sản thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng và bảo vệ tài nguyên, khoáng sản ở khu vực chưa khai thác; thu hồi và bàn giao diện tích đất khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để quản lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai các khu vực đã khai thác.

        - Diện tích khu vực đóng cửa mỏ: 26,0ha thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1:50.000 số hiệu E-48-92-A (hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o) có tọa độ các điểm khép góc nêu tại Phụ lục I và Bản đồ khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản tại Phụ lục II kèm theo.

        - Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản còn lại: Trữ lượng khoáng sản còn lại tại thời điểm đóng cửa mỏ: 10.679.397 tấn đá vôi (đến mức -25m), 101.898 tấn đá sét sản xuất phụ gia xi măng; 206.693 m3 sét sản xuất gạch ngói./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.868
Truy cập hiện tại 2.142 khách