Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đưa một số khu vực mỏ ra khỏi danh mục khu vưc không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày cập nhật 10/05/2022

        Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh đưa 06 khu vực mỏ ra khỏi danh mục khu vưc không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh để thực hiện các thủ tục triển khai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định, cụ thể như sau:

        1. Khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông (QHK46), diện tích 4,8 ha. Khu vực mỏ đã được UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022.

        2. Khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc (QHK38), diện tích 20,0 ha. Khu vực mỏ đã được UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022.

        3. Khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 1 (thuộc QHĐ14 có diện tích 26,0 ha), phường Hương Vân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà với diện tích 13,2 ha. Khu vực mỏ đã được UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022.

        4. Khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, có diện tích 14,0 ha (thuộc QHĐ18 có diện tích 59,5 ha). Khu vực mỏ đã được UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022.

        5. Khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, có diện tích 15,0 ha (thuộc QHĐ19 có diện tích 55,0 ha). Khu vực mỏ đã được UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022.

        6. Khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, có diện tích 14,7 ha (thuộc QHĐ18 có diện tích 59,5 ha). Khu vực mỏ đã được UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Hoàng Ngọc trả lại Giấy phép khai thác tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 29/3/2022./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 815 khách