Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đầu tư SLINE
Ngày cập nhật 20/04/2022

        Ngày 07/4/2022, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép số 25/GP-UBND cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư SLINE khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Một số nôi dung chính của Giấy phép:

        - Diện tích khu vực khai thác: 6,5 ha;

        - Mức sâu khai thác: Đến cosd = +35m;

        - Trữ lượng:

        + Trữ lượng địa chất thể tự nhiên được phê duyệt: 956.969 m3;

        + Trữ lượng khai thác thể tự nhiên: 849.551 m3;

        + Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: 956.969 m3;

        - Phương pháp khai thác: lộ thiên;

        - Hệ số nở rời trung bình (theo Báo cáo kết quả thăm dò): 1,273;

        - Công suất khai thác:

        + Năm thứ 1: 400.000 m3/năm (thể tự nhiên) ≈ 509.200 m3/năm (thể nguyên khai);

        + Năm thứ 2: 150.000 m3/năm (thể tự nhiên) ≈ 190.950 m3/năm (thể nguyên khai);

        + Năm thứ 3 đến năm thứ 7: 50.000 m3/năm (thể tự nhiên) ≈ 63.650 m3/năm (thể nguyên khai);

        + Năm thứ 8: 49.551 m3/năm (thể tự nhiên) ≈ 63.078 m3/năm (thể nguyên khai).

        - Thời hạn khai thác: 09 năm (kể từ ngày ký Giấy phép, trong đó thời gian khai thác là 08 năm, thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 0,5 năm và thời gian đóng cửa mỏ là 0,5 năm);

        - Loại khoáng sản: Đất làm vật liệu san lấp./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 760 khách