Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Hoàng Ngọc được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản
Ngày cập nhật 01/04/2022

        Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Hoàng Ngọc được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế số 62/GP-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Công ty TNHH Hoàng Ngọc phải chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế và có trách nhiệm:

        - Nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật;

        - Di dời toàn bộ tài sản và các công trình phụ trợ ra khỏi mỏ đất khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy theo quy định; Bàn giao khu vực khai thác khoáng sản cho địa phương quản lý, bảo vệ và thực hiện các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 835 khách