Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và đất sét làm gạch ngói tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 15/02/2022

        Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và đất sét làm gạch ngói tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

        1. Trữ lượng:

        - Trữ lượng địa chất khoáng sản đất làm vật liệu san lấp cấp 122 (chiều dày trung bình tính trữ lượng từ 0,7m đến 1,64m (tính từ bề mặt địa hình hiện trạng) theo báo cáo và bản vẽ kết quả thăm dò khoáng sản, trữ lượng tính đến tháng 01 năm 2021) là 120.140 m3.

        - Trữ lượng địa chất khoáng sản đất sét làm gạch ngói cấp 122 (chiều dày trung bình tính trữ lượng từ 8,3m đến 9,9m (tính từ đáy của tầng đất làm vật liệu san lấp) theo báo cáo và bản vẽ kết quả thăm dò khoáng sản, trữ lượng tính đến tháng 01 năm 2021) là 780.774 m3.

        Tuy nhiên, chỉ phê duyệt trữ lượng để cấp phép khai thác tầng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền cho Công ty CP gạch tuynen Phong Thu với trữ lượng địa chất khoáng sản đất làm vật liệu san lấp cấp 122 là 120.140 m3.

        2. Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: Đất làm vật liệu san lấp là 120.140 m3.

        3. Diện tích: 10,0 ha./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.258
Truy cập hiện tại 2.434 khách