Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 3 (khu vực 1), phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/03/2021

        Ngày 25/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 635/QĐ-UBND phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất trong “Báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 3 (khu vực 1), phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Phú Dương như sau:

        1. Trữ lượng địa chất khoáng sản đất làm vật liệu san lấp cấp 122 (độ sâu tính trữ lượng đến cosd = +20m, trữ lượng tính đến tháng 01 năm 2021) là 1.744.807 m3.

        2. Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác là 1.744.807 m3.

        3. Diện tích: 14,91 ha./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 368 khách