Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 1, phường Hương Xuân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 01/03/2021

        Ngày 24/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 16/TB-STNMT-TN ngày 24/02/2021 lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 1, phường Hương Xuân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, như sau:

        Khu vực quy hoạch khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại khu vực Khe Bội 1, phường Hương Xuân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 (có ký hiệu QHĐ14). Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh nhằm phục vụ thi công các dự án gồm: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Dự án Chương trình Phát triển các Đô thị loại II (Green City); Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

        Căn cứ Khoản 1 Điều 58 của Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản đất làm VLSL tại khu vực Khe Bội 1, phường Hương Xuân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ ngày 25/02/2021, với các nội dung như sau:

        1.Thông tin về khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác

Tên mỏ, địa điểm và ký hiệu quy hoạch

Loại khoáng sản

Diện tích

Tọa độ các điểm góc khu vực

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30)

Điểm góc

X(m)

Y(m)

Đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại khu vực Khe Bội 1, phường Hương Xuân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (QHĐ14)

Đất làm vật liệu san lấp

13,2 ha

M1

1.820.617,73

548.749,64

M2

1.820.729,99

548.857,02

M3

1.820.656,00

549.002,00

M4

1.820.438,00

549.247,00

M5

1.820.312,61

549.372,80

M6

1.820.148,89

549.163,42

M7

1.820.562,63

548.861,44

        2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 của Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nhu cầu thăm dò, khai thác khoáng sản tại các khu vực khoáng sản trên thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò theo quy định nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 27/3/2021.

        Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản khu vực trên của tổ chức như sau:

        - Công ty TNHH Tân Bảo Thành đề xuất cấp phép thăm dò, khai thác đất làm VLSL tại Khe Bội 1, phường Hương Xuân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 13,2 ha.

        Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân đề nghị được thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 25 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ./.

H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 398 khách