Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh ban hành quy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 26/05/2020

        Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND quy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020.

        Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản dựa trên cơ sở quy định của Luật Khoáng sản năm 2010; Nghị định số 158/2016/ND-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, nhằm cụ thể hóa các tiêu chí dưới dạng định lượng dựa trên các số liệu, dữ kiện khách quan, không áp đặt theo cảm tính để đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong việc lựa chọn các tổ chức thăm dò khoáng sản.

        Quy định này quy định tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Quy định này không áp dụng đối với trường hợp chỉ có một (01) tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thăm khoáng sản ở các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi hết hạn thông báo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

        Tiêu chí là cơ sở để chấm điểm ưu tiên cho các tổ chức đã nộp hồ sơ hợp lệ và đúng quy định, không phải là tiêu chí bắt buộc các tổ chức thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Sơn - P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 218 khách