Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh chọn Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế để cấp phép thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 25/09/2019

        Căn cứ Khoản 1 Điều 58 của Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, ngày 17/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành đăng tải thông tin theo quy định để thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với thời hạn kết thúc việc nộp hồ sơ là ngày 17/7/2019 theo Thông báo số 73/TB-STNMT.

        Đến nay, hơn 30 ngày, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ nhận được 01 (một) hồ sơ đề nghị thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà là của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

        Theo quy định Luật Khoáng sản, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1407/STNMT-KS ngày 22/8/2019), ngày 06/9/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 6452/UBND-XD  thống nhất chọn Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế để cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế thực hiện và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các thủ tục đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Sơn - P.KS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 38 khách