Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo Lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/07/2019

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3495/UBND-TN ngày 04/6/2019 về việc rà soát, hướng dẫn thủ tục liên quan đến hoạt động mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà; đồng thời căn cứ Luật Khoáng sản; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản tại mỏ đá làm VLXDTT tại khu vực Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ ngày 19/7/2019, với các nội dung như sau:

       1. Thông tin về khu vực khai thác

Tên mỏ,  vị trí

Tên đơn vị nộp hồ sơ

Loại khoáng sản

Diện tích

Tọa độ các điểm góc khu vực

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30)

 

X(m)

Y(m)

Mỏ đá làm VLXDTT tại khu vực Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty TNHH MTV Khai thác đá xây dựng Hương Bình

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

9,57 ha

M1

1.819.915,100

547.838,690

M2

1.820.225,640

547.827,140

M3

1.820.221,350

547.523,150

M4

1.819.915,100

547.535,010

       2. Đối tượng tham gia:

       Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản ở Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại Việt Nam theo quy định tại Điều 51 của Luật Khoáng sản năm 2010;

       3. Địa điểm tham khảo hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia:

       Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, số 115 đường Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Số điện thoại: 0234.3813363; Fax: 0234. 3825389; Phòng Khoáng sản);

       4. Thời gian đăng ký:

       Không quá 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này.      

       Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT tại khu vực Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà của Công ty TNHH MTV Khai thác đá xây dựng Hương Bình./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Sơn - P.KS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.216.360
Truy cập hiện tại 3 khách