Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo Lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Tróc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/07/2019

        Căn cứ Luật Khoáng sản;  Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của  UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh nhằm phục vụ thi công Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ- La Sơn đi qua địa bàn tỉnh.

       Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản tại khu vực đồi Tróc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, kể từ ngày 16/7/2019, với các nội dung như sau:

  1. Thông tin về khu vực thăm dò:

Tên mỏ, địa điểm và ký hiệu quy hoạch

Loại khoáng sản

Diện tích

Tọa độ các điểm góc khu vực

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30)

Điểm góc

X(m)

Y(m)

Đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại khu vực đồi Tróc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (QHĐ19)

Đất làm vật liệu san lấp

59,5 ha (trong đó có 9,9 ha đã cấp phép cho Công ty TNHH XD Đồng Tâm)

M1

1.811.671,000

568.012,000

M2

1.812.084,000

568.107,000

M3

1.812.114,650

568.475,880

M4

1.811.536,240

569.248,390

M5

1.811.242,980

569.070,780

M6

1.811.586,000

568.339,000

       2. Đối tượng tham gia:

       Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản ở Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại Việt Nam theo quy định tại Điều 34 của Luật Khoáng sản năm 2010;

       3. Địa điểm tham khảo hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia:

       Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, số 115 đường Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Số điện thoại: 0234.3813363; Fax: 0234. 3825389; Phòng Tài nguyên Khoáng sản);

       4. Thời gian đăng ký:

       Không quá 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này.

       Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản khu vực trên của tổ chức sau:

       - Công ty TNHH Xây dựng vận tải Minh Nhật đề xuất cấp phép thăm dò, khai thác đất làm VLSL tại khu vực đồi Tróc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy với diện tích 9,55 ha./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Sơn - P.KS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.207.934
Truy cập hiện tại 37 khách