Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3495/UBND-TN ngày 04/6/2019 về việc rà soát, hướng dẫn thủ tục liên quan đến hoạt động mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà; đồng thời căn cứ Luật Khoáng sản; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản tại mỏ đá làm VLXDTT tại khu vực Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ ngày 19/7/2019, với các nội dung như sau:
        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3848/UBND-TN ngày 18/6/2019 và Công văn số 3970/UBND-CT ngày 21/6/2019 về việc hướng dẫn thủ tục nghiên cứu đầu tư dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Hòn Chi Vôi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và đất làm vật liệu san lấp tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền; đồng thời căn cứ Khoản 1 Điều 58 của Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.216.442
Truy cập hiện tại 13 khách