Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 và phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Ngày cập nhật 10/06/2019

        Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 và phong trào Ngày Chủ nhật xanh trên toàn tỉnh.

       Kế hoạch nhằm kêu gọi tất cả các địa phương, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường sống, đặc biệt là môi trường không khí; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các vấn đề có liên quan trong công cuộc bảo vệ môi trường. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam nhất là Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền lợi và lợi ích quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư - CCBĐĐP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 234 khách