Tìm kiếm tin tức

 
Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
Ngày cập nhật 25/12/2018

        Ngày 15/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 5000.

       Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 được áp dụng cho các hạng mục công việc sau:

       a) Xây dựng điểm kiểm tra thiết bị đo biển;

       b) Xây dựng lưới khống chế phục vụ đo sâu bằng sào;

       c) Xây dựng trạm tĩnh phục vụ đo vẽ chi tiết bằng công nghệ Real Time Kinematic;

       d) Xây dựng điểm độ cao nghiệm triều;

       đ) Xây dựng điểm nghiệm triều;

       e) Đo nối và tính toán độ cao thủy chuẩn kỹ thuật vào điểm "0" của điểm nghiệm triều;

       g) Kiểm nghiệm thiết bị đo biển;

       h) Biên vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 từ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:2000;

       i) Đo sâu địa hình đáy biển bằng sào;

       k) Đo sâu địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đơn tia, đa tia;

       l) Lấy mẫu chất đáy khu vực đo sâu bằng sào;

       m) Lấy mẫu chất đáy khu vực đo sâu bằng máy đo sâu hồi âm đơn tia, đa tia;

       n) Thành lập bản đồ gốc.

       Thông tư này có hiệu thi hành kể từ ngày 04/01/2019./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư - CCBĐĐP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 341 khách