Tìm kiếm tin tức

 
Hội thảo tập huấn Phổ biến về Chiến lược phát trển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045
Ngày cập nhật 19/12/2018

        Ngày 06-07/12/2018, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phổ biến về Chiến lược phát trển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045.

       Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; lãnh đạo và công chức, viên chức các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển và Hải đảo của 28 tỉnh, thành phố có biển. Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá Thừa Thiên Huế có 01 đại biểu tham dự.