Tìm kiếm tin tức

 
Tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”
Ngày cập nhật 12/11/2018

        Ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1365/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”

       Mục đích: Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo Việt Nam nói chung, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nói riêng; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương, nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc...

       Quỹ hình thành từ nguồn huy động tự nguyện, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Quỹ thành lập và hoạt động phi lợi nhuận, hoạt động theo quy định của pháp luật.

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/10/2018, thay thế Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ trướng Chính phủ về việc thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư - CCBĐĐP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 218 khách