Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 23/06/2023

      Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Thực hiện Công văn số 2316/BTNMT-BHĐVN ngày 05/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; để tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; ngày 05/5/2023, UBND tỉnh có Công văn số 4273/UBND-TN về tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung:

      - Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao, công nhận, cho phép trả lại, thu hồi khu vực biển, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

      - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao, sử dụng khu vực biển theo thẩm quyền. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

      - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác giao, sử dụng khu vực biển.

      - Hàng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình giao, sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.

P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.678.957
Truy cập hiện tại 3.686 khách