Tìm kiếm tin tức

 
Quy định về quản lý hoạt động, bảo trì công trình đường thủy nội địa và Vùng nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/01/2022

        Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động, bảo trì công trình đường thủy nội địa và Vùng nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Quy định này quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa bao gồm: Đầu tư xây dựng; khai thác; bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; quản lý hoạt động của phương tiện tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động đường thủy nội địa địa phương và các sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá chưa công bố quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gồm cả công tác bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường).

        Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý đường thủy nội địa địa phương và các vùng nước có phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Các nội dung khác về quản lý hoạt động, bảo trì công trình giao thông đường thủy nội địa và vùng nước không được quy định tại Quy định này, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa; Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2022./.

Tập tin đính kèm:
L.T.T.Hương-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 776 khách