Tìm kiếm tin tức

 
Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/01/2021

        Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Theo đó, Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế là tập hợp 2.506 điểm có độ cao địa hình trùng với giá trị mực nước triều cao trung bình nhiều năm, cụ thể như sau:

       - Huyện Phong Điền với 306 điểm trên địa bàn 05 xã: Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Phong Hải.

       - Huyện Quảng Điền với 172 điểm trên địa bàn 02 xã: Quảng Công, Quảng Ngạn.

       - Thị xã Hương Trà với 110 điểm trên địa bàn xã Hải Dương.

       - Huyện Phú Vang với 601 điểm trên địa bàn 07 xã, thị trấn: Thuận An, Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An.

       - Huyện Phú Lộc với 1.317 điểm trên địa bàn 06 xã, thị trấn: Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền, Lộc Bình, Lộc Vĩnh, Lăng Cô.

TT

Đơn vị hành chính

Danh sách điểm

I

Huyện Phong Điền

306

1

Xã Điền Hương

75

2

Xã Điền Môn

24

3

Xã Điền Lộc

61

4

Xã Điền Hòa

44

5

Xã Phong Hải

102

II

Huyện Quảng Điền

172

1

Xã Quảng Ngạn

69

2

Xã Quảng Công

103

III

Thị xã Hương Trà

110

1

Xã Hải Dương

110

IV

Huyện Phú Vang

601

1

Thị trấn Thuận An

90

2

Xã Phú Thuận

88

3

Xã Phú Hải

38

4

Xã Phú Diên

148

5

Xã Vinh Xuân

94

6

Xã Vinh Thanh

47

7

Xã Vinh An

96

V

Huyện Phú Lộc

1.317

1

Xã Vinh Mỹ

66

2

Xã Giang Hải

74

3

Xã Vinh Hiền

117

4

Xã Lộc Bình

37

5

Xã Lộc Vĩnh

418

6

Thị trấn Lăng Cô

605

 

       Các điểm có độ cao địa hình trùng với giá trị mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế được thể hiện tại Phụ lục Trích xuất các điểm đặc trưng mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế và Bản đồ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1:25.000, hệ tọa độ VN2000 (Kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30).

       Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm là cơ sở để thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư - P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 359 khách