Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch Phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
Ngày cập nhật 07/01/2021

        Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 3390/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

       Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là Cập nhật kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm điều chỉnh, hài hoà lợi ích của các bên sử dụng tài nguyên vùng bờ. Góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường, tài nguyên vùng đầm phá, ven biển; bảo tồn đa dạng sinh học; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan di tích; giảm nhẹ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế cộng đồng vùng ven biển và đầm phá.

       Nội dung của Kế hoạch: Phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế được chia thành 10 vùng theo 4 nhóm chính:

       A. Nhóm vùng bảo tồn, bảo vệ

       + Vùng bảo tồn   

       + Vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản

       B. Nhóm vùng phục hồi, vùng đệm

       + Vùng phục hồi

       + Vùng đệm

       C. Nhóm vùng phát triển

       + Vùng phát triển tổng hợp cường độ cao

       + Vùng phát triển du lịch

       + Vùng phát triển cảng  và các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

       + Vùng phát triển đô thị

       + Vùng đánh bắt hải sản ven bờ

       D. Nhóm vùng phát triển cường độ thấp

       + Vùng phát triển cường độ thấp tại vùng bờ Thừa Thiên Huế

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Thư - P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 361 khách