Tìm kiếm tin tức

 
Hội thảo về bảo vệ môi trường biển và hải đảo, thực trạng và giải pháp; Đánh giá, chỉ định các trung tâm đào tạo quản lý tổng hợp vùng bờ
Ngày cập nhật 17/08/2019

        Ngày 12/8/2019, tại thành phố Hà Nội, Ban quản lý dự án SDS-SEA (Dư án Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019) thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Bảo vệ môi trường biển và hải đảo, thực trạng và giải pháp; Đánh giá, chỉ định các trung tâm đào tạo quản lý tổng hợp vùng bờ”.

        Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Ban quản lý dự án SDS-SEA; các Trường Đại học; các Chi cục Biển và Hải đảo của 06 địa phương được chọn tham gia thực hiện dự án gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh và Kiên Giang.

        Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày về thực trạng và định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ tại Việt Nam; tình hình thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ trong quản lý và bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo của địa phương và cùng thảo luận những khó khăn bất cập khi thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ. Ngoài ra, các đại biểu được nghe các hoạt động đào tạo của các trường đại học có tiềm năng phát triển thành trung tâm đào tạo quản lý tổng hợp vùng bờ khu vực để cùng thảo luận và đề xuất các trung tâm học tập, trung tâm đào tạo hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ.

Toàn cảnh Hội thảo

        Trong khuôn khổ dự án SDS- SEA triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt động cụ thể sẽ triển khai thực hiện gồm: Tiểu dự án 1: Củng cố sự phối hợp liên cơ quan và đa ngành nhằm thực hiện SDS-SEA và Quản lý tổng hợp vùng bờ tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Tiểu dự án 2: Tổ chức đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương và soạn thảo Báo cáo hiện trạng vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiểu dự án 3: Cập nhật Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 05/12/2012), tập trung vào quản lý tổng hợp vùng đầm phá và dải cồn đụn cát ven biển./.

L.T.T.Hương – CCBĐĐP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 239 khách