Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN BIỂN
        Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 31/CT-TTg về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
        Ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.
        Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 3390/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 786 khách