Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN BIỂN
        Ngày 15/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 5000.
        Ngày 17/12/2018, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo quốc gia công bố Hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về giao khu vực biển (KVB) cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
        Ngày 28/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2018/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa.
        Ngày 06-07/12/2018, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phổ biến về Chiến lược phát trển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045.
        Ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1365/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”

        Ngày 22/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW).

        Ngày 23/10/2018, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao hệ thống công cụ kỹ thuật quản lý việc giao các khu vực biển cho Chi cục Biển và Hải đảo các tỉnh, thành phố có biển thuộc khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá Thừa Thiên Huế có 01 đại biểu tham dự.
        Nước ta có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển, đảo, nhưng hướng đến phát triển kinh tế biển xanh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững rất cần phải chuyển đổi phương thức QLNN về biển, đảo dựa vào không gian với cơ chế điều phối liên ngành và quản lý thích ứng để thống nhất QLNN đối với biển, đảo.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.765.984
Truy cập hiện tại 179 khách