Tìm kiếm tin tức
 

 
Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/08/2022

        Ngày 11/8/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo) đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-BCĐ thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

        Theo đó, nhiệm vụ của Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo gồm:

        - Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2, Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

        - Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan đến Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được cấp có thẩm quyền giao.

        - Tổ trưởng Tổ giúp việc chịu trách nhiệm phân công các thành viên trong Tổ và điều hành công việc của Tổ.

        - Các thành viên trong Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/8/2022./.

N.N.Thịnh-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/08/2022

        Ngày 11/8/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo) đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-BCĐ thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

        Theo đó, nhiệm vụ của Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo gồm:

        - Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2, Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

        - Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan đến Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được cấp có thẩm quyền giao.

        - Tổ trưởng Tổ giúp việc chịu trách nhiệm phân công các thành viên trong Tổ và điều hành công việc của Tổ.

        - Các thành viên trong Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/8/2022./.

N.N.Thịnh-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.586
Truy cập hiện tại 1.095 khách