Tìm kiếm tin tức
 

 
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2022
Ngày cập nhật 30/08/2022

        Ngày 30/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 107/TB-STNMT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2022, như sau:

        1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

        - Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

        - Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

        2. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá:

        a) Tổng số gồm 04 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó:

        - 03 mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa thăm dò khoáng sản nhưng có tài nguyên dự báo;

        - 01 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã có kết quả thăm dò khoáng sản.

        b) Thông tin về các khu vực đấu giá như vị trí, ranh giới, diện tích, tài nguyên dự báo, giá khởi điểm được thể hiện ở Phụ lục I kèm theo.

        Tổng giá khởi điểm (tạm tính theo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) của 04 khu vực đưa ra đấu giá: 7.307.639.000 đồng (làm tròn) (Bằng chữ: Bảy tỷ ba trăm lẻ bảy triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn). Trong đó:

        - 03 khu vực chưa thăm dò khoáng sản có tổng giá khởi điểm (tạm tính) là: 4.913.643.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm mười ba triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).

        - 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản có giá khởi điểm là: 2.393.996.000 (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm chín mươi ba triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).

        3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

        Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể theo Phụ lục II đính kèm.

        4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

        4.1. Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể: từ 7 giờ 30 phút ngày 30/8/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/9/2022, trừ những ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ (nếu có) (trong giờ hành chính).

        Hồ sơ phải được niêm phong (có đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản) và  nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00, của ngày kết thúc thông báo).

        4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3822426.

        Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

        Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2022
Ngày cập nhật 30/08/2022

        Ngày 30/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 107/TB-STNMT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2022, như sau:

        1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

        - Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

        - Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

        2. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá:

        a) Tổng số gồm 04 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó:

        - 03 mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa thăm dò khoáng sản nhưng có tài nguyên dự báo;

        - 01 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã có kết quả thăm dò khoáng sản.

        b) Thông tin về các khu vực đấu giá như vị trí, ranh giới, diện tích, tài nguyên dự báo, giá khởi điểm được thể hiện ở Phụ lục I kèm theo.

        Tổng giá khởi điểm (tạm tính theo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) của 04 khu vực đưa ra đấu giá: 7.307.639.000 đồng (làm tròn) (Bằng chữ: Bảy tỷ ba trăm lẻ bảy triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn). Trong đó:

        - 03 khu vực chưa thăm dò khoáng sản có tổng giá khởi điểm (tạm tính) là: 4.913.643.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm mười ba triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).

        - 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản có giá khởi điểm là: 2.393.996.000 (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm chín mươi ba triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).

        3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

        Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể theo Phụ lục II đính kèm.

        4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

        4.1. Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể: từ 7 giờ 30 phút ngày 30/8/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/9/2022, trừ những ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ (nếu có) (trong giờ hành chính).

        Hồ sơ phải được niêm phong (có đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản) và  nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00, của ngày kết thúc thông báo).

        4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3822426.

        Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

        Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.486
Truy cập hiện tại 1.082 khách