Tìm kiếm tin tức
 

 
Chính phủ công bố danh mục danh mục 34 cảng biển Việt Nam
Ngày cập nhật 22/08/2022

        Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Chỉnh phủ đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-TTg công bố danh mục cảng biển Việt Nam.

        Danh mục cảng biển Việt Nam bao gồm 34 cảng biển, trong đó có 02 cảng biển loại đặc biệt, 11 cảng biển loại I, 07 cảng biển loại II và 14 cảng biển loại III. Trong đó, Cảng biển Thừa Thiên Huế là cảng biển loại II./.

Tập tin đính kèm:
N.T.N.Thanh-BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chính phủ công bố danh mục danh mục 34 cảng biển Việt Nam
Ngày cập nhật 22/08/2022

        Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Chỉnh phủ đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-TTg công bố danh mục cảng biển Việt Nam.

        Danh mục cảng biển Việt Nam bao gồm 34 cảng biển, trong đó có 02 cảng biển loại đặc biệt, 11 cảng biển loại I, 07 cảng biển loại II và 14 cảng biển loại III. Trong đó, Cảng biển Thừa Thiên Huế là cảng biển loại II./.

Tập tin đính kèm:
N.T.N.Thanh-BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.352
Truy cập hiện tại 1.052 khách