Tìm kiếm tin tức

 
Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 1 năm 2022
Ngày cập nhật 29/06/2022

        Ngày 23/6/2022, Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia ban hành Quy chế đấu giá tài sản quyền khai thác khoáng sản đối với 07 khu vực đất làm vật liệu san lập. Trong đó, 06 khu vực chưa thăm dò khoáng sản và 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2022 và Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2022.

        Nội dung quy chế file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 1 năm 2022
Ngày cập nhật 29/06/2022

        Ngày 23/6/2022, Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia ban hành Quy chế đấu giá tài sản quyền khai thác khoáng sản đối với 07 khu vực đất làm vật liệu san lập. Trong đó, 06 khu vực chưa thăm dò khoáng sản và 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2022 và Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2022.

        Nội dung quy chế file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.898
Truy cập hiện tại 1.569 khách