Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo bổ sung danh mục đấu giá khoáng sản đất làm vật liệu san lập vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Ngày cập nhật 29/06/2022

        Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 6506/UBND-TN thống nhất bổ sung khu vực 1 núi Mỏ Diều, diện tích 9,5ha; khu vực 2 núi Mỏ Diều diện tích 30,2ha và khu vực núi Cảnh Dương, diện tích 27,78ha tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc vào danh mục đấu giá khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trong Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, cục thể như sau:

TT

Tên khu vực

(Vị trí mỏ)

Loại khoáng sản

Diện tích (ha)

Điểm góc

Tọa độ VN2000
(KTT 107°, múi chiếu 3°)

Tài nguyên dự báo

cấp 333 (m3)

Ghi chú

X(m)

Y(m)

1

Khu vực 1 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Đất làm VLSL

9,5

M1

1.797.062,15

601.405,16

1.000.000

Trong khu vực QHĐ29 thuộc Quy hoạch khoáng sản tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND, diện tích  22,0 ha

M2

1.797.066,72

601.754,23

M3

1.796.962,03

601.758,93

M4

1.796.736,25

601.751,09

M5

1.796.804,01

601.454,63

M6

1.797.015,84

601.414,24

2

Khu vực 2 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Đất làm VLSL

30,2

M1

1.797.658,89

602.231,28

2.500.000

Khu vực QHĐ30 thuộc Quy hoạch khoáng sản tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND, diện tích 60,5 ha

M2

1.797.936,85

602.147,17

M3

1.797.982,98

602.247,65

M4

1.797.977,63

602.376,56

M5

1.798.051,75

602.506,25

M6

1.798.184,16

602.538,86

M7

1.798.202,80

602.705,88

M8

1.798.156,11

602.899,19

M9

1.797.799,80

603.151,98

M10

1.797.804,80

602.762,15

M11

1.797.695,22

602.425,41

 

3

Khu vực núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

Đất làm VLSL

28,78

M1

1.802.665,07

602.070,94

2.000.000

Khu vực QHĐ 30 thuộc Quy hoạch khoáng sản tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND, diện tích 55,8 ha

M2

1.802.969,55

601.818,36

M3

1.803.149,08

601.840,55

M4

1.803.554,00

601.586,20

M5

1.803.264,85

601.203,44

M6

1.802.607,71

601.958,09

 

 

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo bổ sung danh mục đấu giá khoáng sản đất làm vật liệu san lập vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Ngày cập nhật 29/06/2022

        Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 6506/UBND-TN thống nhất bổ sung khu vực 1 núi Mỏ Diều, diện tích 9,5ha; khu vực 2 núi Mỏ Diều diện tích 30,2ha và khu vực núi Cảnh Dương, diện tích 27,78ha tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc vào danh mục đấu giá khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trong Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, cục thể như sau:

TT

Tên khu vực

(Vị trí mỏ)

Loại khoáng sản

Diện tích (ha)

Điểm góc

Tọa độ VN2000
(KTT 107°, múi chiếu 3°)

Tài nguyên dự báo

cấp 333 (m3)

Ghi chú

X(m)

Y(m)

1

Khu vực 1 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Đất làm VLSL

9,5

M1

1.797.062,15

601.405,16

1.000.000

Trong khu vực QHĐ29 thuộc Quy hoạch khoáng sản tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND, diện tích  22,0 ha

M2

1.797.066,72

601.754,23

M3

1.796.962,03

601.758,93

M4

1.796.736,25

601.751,09

M5

1.796.804,01

601.454,63

M6

1.797.015,84

601.414,24

2

Khu vực 2 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Đất làm VLSL

30,2

M1

1.797.658,89

602.231,28

2.500.000

Khu vực QHĐ30 thuộc Quy hoạch khoáng sản tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND, diện tích 60,5 ha

M2

1.797.936,85

602.147,17

M3

1.797.982,98

602.247,65

M4

1.797.977,63

602.376,56

M5

1.798.051,75

602.506,25

M6

1.798.184,16

602.538,86

M7

1.798.202,80

602.705,88

M8

1.798.156,11

602.899,19

M9

1.797.799,80

603.151,98

M10

1.797.804,80

602.762,15

M11

1.797.695,22

602.425,41

 

3

Khu vực núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

Đất làm VLSL

28,78

M1

1.802.665,07

602.070,94

2.000.000

Khu vực QHĐ 30 thuộc Quy hoạch khoáng sản tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND, diện tích 55,8 ha

M2

1.802.969,55

601.818,36

M3

1.803.149,08

601.840,55

M4

1.803.554,00

601.586,20

M5

1.803.264,85

601.203,44

M6

1.802.607,71

601.958,09

 

 

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.785.143
Truy cập hiện tại 20 khách