Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Ngày cập nhật 24/06/2022

        Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản số 01/2022/HĐDV-ĐGQKTKS ngày 17/6/2022 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế với Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia về việc tổ chức đấu giá Quyền khai thác khoáng sản đối với 07 khu vực đất làm vật liệu san lấp, Trong đó: 06 khu vực chưa thăm dò khoáng sản và 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản như sau:

        1. Tên tài sản đấu giá; giá khởi điểm và tiền đặt trước: Quyền khai thác khoáng sản đối với 07 khu vực đất làm vật liệu san lấp, Trong đó: 06 khu vực chưa thăm dò khoáng sản và 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, cụ thể:

        1.1. Khu vực chưa thăm dò khoáng sản:

TT

Tên loại khoáng sản, vị trí mỏ

Diện tích (ha)

Tài nguyên dự báo (m3)

Giá khởi điểm Rđg=mức thu tiền cấp quyền KTKS (%)

Giá khởi điểm Tạm tính (làm tròn) (đồng)

Tiền đặt trước (15% giá khởi điểm tạm tính) (làm tròn) (đồng)

Bước giá=10% mức thu tiền cấp

quyền KTKS (%)

1

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực Đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền

23,77

1.500.000

3%

1.340.085.000

201.013.000

0,3%

2

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền

10,0

522.471

3%

466.771.000

70.016.000

0,3%

3

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

15,0

1.200.000

3%

1.128.492.000

169.274.000

0,3%

4

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

14,0

1.500.000

3%

1.410.615.000

211.593.000

0,3%

5

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, Hương Thủy

 

15,0

1.000.000

3%

940.410.000

141.062.000

0,3%

6

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vùng đồi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

9,5

800.000

3%

752.328.000

112.850.000

0,3%

 

 1.2. Khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản

 

 

TT

 

 

Tên khu vực

(Vị trí mỏ)

 

 

Diện tích (ha)

 

Trữ lượng đã được phê duyệt (m3)

Giá khởi điểm

= Tiền cấp quyền KTKS

(làm tròn)

(đồng)

Tiền đặt trước

(15% giá khởi điểm

(làm tròn) (đồng)

Bước giá=10% giá khởi điểm (làm tròn) (đồng)

 

 

1

Mỏ đất làm VLSL khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

 

 

14,7

 

 

1.318.240,64

 

 

1.229.116.000

 

 

184.367.000

 

 

122.912.000

 

        2. Nguồn gốc tài sản:  Là 07 khu vực mỏ đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2022 và Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2022.

        3. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

        4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

        - Đối với khu vực Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền: 200.000 đồng/01 bộ.

        - Đối với các khu vực Mỏ đất còn lại: 500.000 đồng/01 bộ.

        5. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 11/7/2022 và ngày 12/7/2022 (Trong giờ hành chính) -  Tại 07 khu vực mỏ khoáng sản trên. (Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem hiện trạng tài sản đấu giá liên hệ đăng ký trực tiếp với Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia để được tổ chức xem hiện trạng tài sản).

        6. Thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 29/6/2022 đến hết 16h30’ ngày 19/7/2022.

        Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 9 đường Trần Thị Lý, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). ĐT:024.62843536

        7. Thời gian xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022.

        (Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thành lập theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh) để tổ chức Xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sau khi có kết quả xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia sẽ có văn bản thông báo tới các tổ chức, cá nhân được xét chọn để nộp tiền đặt trước).

        8. Thời hạn nộp tiền đặt trước và thời gian tổ chức đấu giá của từng khu mỏ, cụ thể:

 

STT

Khu vực mỏ

Thời gian nộp tiền

đặt trước

Thời gian

tổ chức đấu giá

1

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực Đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền

Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/7/2022

 

 

09 giờ 00 phút

 Ngày 28/7/2022

2

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền

14 giờ 30 phút

Ngày 28/7/2022

3

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/7/2022

 

09 giờ 00 phút

Ngày 29/7/2022

4

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

14 giờ 30 phút

Ngày 29/7/2022

5

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, Hương Thủy

Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/7/2022

 

09 giờ 00 phút

Ngày 01/8/2022

6

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vùng đồi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

14 giờ 30 phút

Ngày 01/8/2022

7

Khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản: Mỏ đất làm VLSL khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, diện tích: 14,7 ha

Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2022

09 giờ 00 phút

Ngày 02/8/2022

        Khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản quy định của Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia: 

        - Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

        - Số tài khoản: 2011666666 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ, chi nhánh Hàn Thuyên.

        - Địa điểm nộp giấy tờ, văn bản chứng minh đã nộp tiền đặt trước: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 9 đường Trần Thị Lý, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

        9. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường của Khách sạn Mường Thanh Holilday Huế (Địa chỉ: 38 Lê Lợi, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

        10. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

        11. Điều kiện tham gia đấu giá:   Các tổ chức tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

        - Có văn bản, tài liệu trong Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập theo quy định tại Khoản 2 - Điều 7 của Quy chế đấu giá tài sản

        - Được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 xét chọn khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế đấu giá tài sản.

        - Đáp ứng các điều kiện quy định tại Phụ lục số III kèm theo Quy chế đấu giá tài sản.

        Đồng thời có có các điều kiện sau:

        - Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức khác về việc cho vay vốn để thực hiện dự án hoặc các văn bản khác chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư;

        - Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.

        - Năng lực thiết bị thi công và kinh nghiệm:

        + Bản kê khai và các giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc hợp đồng thuê máy móc thiết bị của doanh nghiệp, số lượng tối thiểu các dự án tương tự hoặc cùng loại hình dự án (có vốn đầu tư tương đương hoặc 70% vốn đầu tư tối thiểu) mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu.

        + Danh sách, trình độ người lao động, năng lực tổ chức đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác dự án. Môt số yêu cầu về môi trường, an toàn; tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (chỉ tiêu nộp ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng); mức độ cam kết tiến độ chung của dự án, tiến độ chi tiết triển khai dự án, cam kết hình thức xử lý nếu vi phạm từng mốc tiến độ triển khai dự án theo cam kết (nếu có).

        - Riêng đối với tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nộp kèm theo văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản và giấy phép đã được cấp đến thời điểm tham gia đấu giá.

        * Đối với khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản hồ sơ yêu cầu về công nghệ khai thác, chế biến sâu và sử dụng khoáng sản, gồm các nội dung:

        a) Phương pháp, yêu cầu công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản tối thiểu phải đạt được;

        b) Yêu cầu tối thiểu về chất lượng khoáng sản sau khai thác, chế biến;

        c) Mục đích, địa chỉ sử dụng khoáng sản sau khai thác để cung cấp cho các dự án chế biến khoáng sản đã xác định trong quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản cùng loại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

        12. Thành phần hồ sơ nộp đăng ký tham gia đấu giá:

        Tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập và nộp hồ sơ đề nghị tham gia đầu giá quyền khai thác khoáng sản (hợp lệ) trực tiếp tại Văn phòng của tổ chức đấu giá tài sản, hồ sơ gồm 02 bộ với các nội dung như sau:

        - Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo Mẫu số 01 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC);

        - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập theo quy định;

        - Bản chính (đóng tập): Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (theo Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính)

        - Bản chính: Văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu. Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập phải có Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành  viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hoặc Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức, có vốn tối thiểu bằng 30% giá khởi điểm của mỏ tổ chức đấu giá.

        - Bản chính: Văn bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá (theo mẫu 03 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính)

        - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của cơ quan Thuế đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đến thời điểm tham gia đấu giá;

        - Bản chính hoặc bản sao: Văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản và giấy phép đã được cấp đến thời điểm tham gia đấu giá đối với tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản chứng minh đã nộp phí tham gia đấu giá;

        13. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá:

        13.1. Tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp đến đăng ký tham gia đấu giá, hoàn tất thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia trong thời hạn theo thông báo.

        13.2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp đủ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

        13.3. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt đơn vị mình để tham gia đấu giá. Việc ủy quyền tham gia đấu giá phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

        - Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức được tham gia  cuộc đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành cuộc đấu giá.

        14. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Tất cả văn bản, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 12 phải được sắp xếp theo thứ tự, đóng thành tập rồi đóng dấu giáp lai toàn bộ tập hồ sơ, bỏ gọn và niêm phong vào bì hồ sơ, nộp trực tiếp theo thời gian địa điểm đã thông báo./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Ngày cập nhật 24/06/2022

        Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản số 01/2022/HĐDV-ĐGQKTKS ngày 17/6/2022 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế với Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia về việc tổ chức đấu giá Quyền khai thác khoáng sản đối với 07 khu vực đất làm vật liệu san lấp, Trong đó: 06 khu vực chưa thăm dò khoáng sản và 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản như sau:

        1. Tên tài sản đấu giá; giá khởi điểm và tiền đặt trước: Quyền khai thác khoáng sản đối với 07 khu vực đất làm vật liệu san lấp, Trong đó: 06 khu vực chưa thăm dò khoáng sản và 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, cụ thể:

        1.1. Khu vực chưa thăm dò khoáng sản:

TT

Tên loại khoáng sản, vị trí mỏ

Diện tích (ha)

Tài nguyên dự báo (m3)

Giá khởi điểm Rđg=mức thu tiền cấp quyền KTKS (%)

Giá khởi điểm Tạm tính (làm tròn) (đồng)

Tiền đặt trước (15% giá khởi điểm tạm tính) (làm tròn) (đồng)

Bước giá=10% mức thu tiền cấp

quyền KTKS (%)

1

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực Đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền

23,77

1.500.000

3%

1.340.085.000

201.013.000

0,3%

2

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền

10,0

522.471

3%

466.771.000

70.016.000

0,3%

3

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

15,0

1.200.000

3%

1.128.492.000

169.274.000

0,3%

4

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

14,0

1.500.000

3%

1.410.615.000

211.593.000

0,3%

5

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, Hương Thủy

 

15,0

1.000.000

3%

940.410.000

141.062.000

0,3%

6

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vùng đồi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

9,5

800.000

3%

752.328.000

112.850.000

0,3%

 

 1.2. Khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản

 

 

TT

 

 

Tên khu vực

(Vị trí mỏ)

 

 

Diện tích (ha)

 

Trữ lượng đã được phê duyệt (m3)

Giá khởi điểm

= Tiền cấp quyền KTKS

(làm tròn)

(đồng)

Tiền đặt trước

(15% giá khởi điểm

(làm tròn) (đồng)

Bước giá=10% giá khởi điểm (làm tròn) (đồng)

 

 

1

Mỏ đất làm VLSL khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

 

 

14,7

 

 

1.318.240,64

 

 

1.229.116.000

 

 

184.367.000

 

 

122.912.000

 

        2. Nguồn gốc tài sản:  Là 07 khu vực mỏ đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2022 và Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2022.

        3. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

        4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

        - Đối với khu vực Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền: 200.000 đồng/01 bộ.

        - Đối với các khu vực Mỏ đất còn lại: 500.000 đồng/01 bộ.

        5. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 11/7/2022 và ngày 12/7/2022 (Trong giờ hành chính) -  Tại 07 khu vực mỏ khoáng sản trên. (Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem hiện trạng tài sản đấu giá liên hệ đăng ký trực tiếp với Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia để được tổ chức xem hiện trạng tài sản).

        6. Thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 29/6/2022 đến hết 16h30’ ngày 19/7/2022.

        Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 9 đường Trần Thị Lý, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). ĐT:024.62843536

        7. Thời gian xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022.

        (Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thành lập theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh) để tổ chức Xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sau khi có kết quả xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia sẽ có văn bản thông báo tới các tổ chức, cá nhân được xét chọn để nộp tiền đặt trước).

        8. Thời hạn nộp tiền đặt trước và thời gian tổ chức đấu giá của từng khu mỏ, cụ thể:

 

STT

Khu vực mỏ

Thời gian nộp tiền

đặt trước

Thời gian

tổ chức đấu giá

1

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực Đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền

Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/7/2022

 

 

09 giờ 00 phút

 Ngày 28/7/2022

2

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền

14 giờ 30 phút

Ngày 28/7/2022

3

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/7/2022

 

09 giờ 00 phút

Ngày 29/7/2022

4

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

14 giờ 30 phút

Ngày 29/7/2022

5

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, Hương Thủy

Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/7/2022

 

09 giờ 00 phút

Ngày 01/8/2022

6

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực vùng đồi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

14 giờ 30 phút

Ngày 01/8/2022

7

Khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản: Mỏ đất làm VLSL khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, diện tích: 14,7 ha

Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2022

09 giờ 00 phút

Ngày 02/8/2022

        Khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản quy định của Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia: 

        - Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

        - Số tài khoản: 2011666666 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ, chi nhánh Hàn Thuyên.

        - Địa điểm nộp giấy tờ, văn bản chứng minh đã nộp tiền đặt trước: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 9 đường Trần Thị Lý, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

        9. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường của Khách sạn Mường Thanh Holilday Huế (Địa chỉ: 38 Lê Lợi, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

        10. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

        11. Điều kiện tham gia đấu giá:   Các tổ chức tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

        - Có văn bản, tài liệu trong Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập theo quy định tại Khoản 2 - Điều 7 của Quy chế đấu giá tài sản

        - Được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 xét chọn khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế đấu giá tài sản.

        - Đáp ứng các điều kiện quy định tại Phụ lục số III kèm theo Quy chế đấu giá tài sản.

        Đồng thời có có các điều kiện sau:

        - Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức khác về việc cho vay vốn để thực hiện dự án hoặc các văn bản khác chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư;

        - Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.

        - Năng lực thiết bị thi công và kinh nghiệm:

        + Bản kê khai và các giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc hợp đồng thuê máy móc thiết bị của doanh nghiệp, số lượng tối thiểu các dự án tương tự hoặc cùng loại hình dự án (có vốn đầu tư tương đương hoặc 70% vốn đầu tư tối thiểu) mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu.

        + Danh sách, trình độ người lao động, năng lực tổ chức đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác dự án. Môt số yêu cầu về môi trường, an toàn; tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (chỉ tiêu nộp ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng); mức độ cam kết tiến độ chung của dự án, tiến độ chi tiết triển khai dự án, cam kết hình thức xử lý nếu vi phạm từng mốc tiến độ triển khai dự án theo cam kết (nếu có).

        - Riêng đối với tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nộp kèm theo văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản và giấy phép đã được cấp đến thời điểm tham gia đấu giá.

        * Đối với khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản hồ sơ yêu cầu về công nghệ khai thác, chế biến sâu và sử dụng khoáng sản, gồm các nội dung:

        a) Phương pháp, yêu cầu công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản tối thiểu phải đạt được;

        b) Yêu cầu tối thiểu về chất lượng khoáng sản sau khai thác, chế biến;

        c) Mục đích, địa chỉ sử dụng khoáng sản sau khai thác để cung cấp cho các dự án chế biến khoáng sản đã xác định trong quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản cùng loại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

        12. Thành phần hồ sơ nộp đăng ký tham gia đấu giá:

        Tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập và nộp hồ sơ đề nghị tham gia đầu giá quyền khai thác khoáng sản (hợp lệ) trực tiếp tại Văn phòng của tổ chức đấu giá tài sản, hồ sơ gồm 02 bộ với các nội dung như sau:

        - Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo Mẫu số 01 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC);

        - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập theo quy định;

        - Bản chính (đóng tập): Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (theo Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính)

        - Bản chính: Văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu. Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập phải có Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành  viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hoặc Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức, có vốn tối thiểu bằng 30% giá khởi điểm của mỏ tổ chức đấu giá.

        - Bản chính: Văn bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá (theo mẫu 03 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính)

        - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của cơ quan Thuế đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đến thời điểm tham gia đấu giá;

        - Bản chính hoặc bản sao: Văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản và giấy phép đã được cấp đến thời điểm tham gia đấu giá đối với tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản chứng minh đã nộp phí tham gia đấu giá;

        13. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá:

        13.1. Tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp đến đăng ký tham gia đấu giá, hoàn tất thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia trong thời hạn theo thông báo.

        13.2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp đủ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

        13.3. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt đơn vị mình để tham gia đấu giá. Việc ủy quyền tham gia đấu giá phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

        - Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức được tham gia  cuộc đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành cuộc đấu giá.

        14. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Tất cả văn bản, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 12 phải được sắp xếp theo thứ tự, đóng thành tập rồi đóng dấu giáp lai toàn bộ tập hồ sơ, bỏ gọn và niêm phong vào bì hồ sơ, nộp trực tiếp theo thời gian địa điểm đã thông báo./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.889
Truy cập hiện tại 1.565 khách