Tìm kiếm tin tức

 
Đăng ký giao dịch bảo đảm cho Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam
Ngày cập nhật 20/06/2022

        Tên dự án: Khu đô thị mới Mỹ Thượng;

        Địa chỉ: Khu đô thị mới Mỹ Thượng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đăng ký giao dịch bảo đảm như sau:

STT

Thời điểm đăng ký

Bên bảo đảm

Bên nhận bảo đảm

Tài sản bảo đảm

1

07/06/2022

Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TP. HCM

Quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 727137, thửa đất số 1019, tờ bản đồ số 08, diện tích 243,7m2 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam)

2

07/06/2022

Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TP. HCM

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 733978, thửa đất số 1008, tờ bản đồ số 08, diện tích 115,8m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam)

 

N.T.T.Trang-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng ký giao dịch bảo đảm cho Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam
Ngày cập nhật 20/06/2022

        Tên dự án: Khu đô thị mới Mỹ Thượng;

        Địa chỉ: Khu đô thị mới Mỹ Thượng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đăng ký giao dịch bảo đảm như sau:

STT

Thời điểm đăng ký

Bên bảo đảm

Bên nhận bảo đảm

Tài sản bảo đảm

1

07/06/2022

Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TP. HCM

Quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 727137, thửa đất số 1019, tờ bản đồ số 08, diện tích 243,7m2 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam)

2

07/06/2022

Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TP. HCM

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 733978, thửa đất số 1008, tờ bản đồ số 08, diện tích 115,8m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Việt Nam)

 

N.T.T.Trang-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.813
Truy cập hiện tại 2.454 khách