Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày cập nhật 15/06/2022

        Ngày 14/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 61/TB-STNMT thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

        1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

        2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 87 điểm.

        3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

        Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo cho các tổ chức biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày cập nhật 15/06/2022

        Ngày 14/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 61/TB-STNMT thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

        1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

        2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 87 điểm.

        3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

        Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo cho các tổ chức biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.573
Truy cập hiện tại 1.488 khách